Virtuális képzési központok

Virtuális képzési központok

Utolsó frissítés: 2023 november 20.

Aktuális képzéseink

 

A központi felvételi eljárásokban meghirdetésre kerülő alap- és mesterképzések, felsőoktatási szakképzések, osztatlan képzések és szakirányú továbbképzések a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen a képzési terület szerinti virtuális képzési központ alatt kerülnek meghirdetésre. A központok tevékenységüket valamennyi campus vonatkozásában ellátják, így a Szent István Campuson az alábbi virtuális képzési központok működnek.

 

Az Agrár és Élelmiszertudományi Képzések Központ (MATE AGRI-FOOD) látja el az agrár jellegű képzésekkel kapcsolatos feladatokat a Szent István Campuson az Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet, a Genetika és Biotechnológia Intézet, a Környezettudományi Intézet, a Műszaki Intézet, a Növénytermesztési-tudományok Intézet , illetve a Szent István Campuson központtal nem rendelkező, de képzést indító Állattenyésztési Tudományok Intézet, Élettani és Takarmányozástani Intézet valamint Fenntartható Fejlesztés és Gazdálkodás Intézet képzései vonatkozásában.

A MATE AGRI-FOOD virtuális képzési központ által kezelt képzések a következők:

 • Alapképzések: állattenyésztő mérnöki, kertészmérnöki, lótenyésztő lovassport szervező agrármérnöki, mezőgazdasági mérnöki, vidékfejlesztési agrármérnöki.
 • Mesterképzések: állattenyésztő mérnöki, kertészmérnöki, mezőgazdasági biotechnológus, növénytermesztő mérnöki, növényorvosi, takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki, vidékfejlesztési agrármérnöki.
 • Osztatlan képzés: agrármérnöki.
 • Szakirányú továbbképzések: élelmiszerlánc minőségirányítás, élelmiszerlánc minőségügy, halászati-halgazdálkodási, kynológus, mezőgazdasági és élelmiszeripari terméktervező, növénygenetika és növénynemesítés, öntözési szakmérnök, öntözési szaktanácsadó, takarmányozási és takarmánygazdálkodási, vetőmag-gazdálkodási szakmérnök.

 

A Gazdasági és Társadalomtudományi Képzések Központ (MATE ECONOMY) látja el a gazdaságtudományok és társadalomtudományok képzési területek képzéseivel és egyes bölcsészettudományi képzésekkel kapcsolatos feladatokat a Szent István Campuson az Agrár- és Élelmiszergazdasági Intézet és a Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézet képzései vonatkozásában.

A MATE ECONOMY virtuális képzési központ által kezelt képzések a következők:

 • Alapképzések: emberi erőforrások, gazdálkodási és menedzsment, kereskedelem és marketing, nemzetközi tanulmányok, pénzügy és számvitel, turizmus-vendéglátás.
 • Mesterképzések: agrárközgazdász, emberi erőforrás tanácsadó, ellátásilánc-menedzsment, marketing, nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, pénzügy, regionális és környezeti gazdaságtan, turizmus-menedzsment, vállalkozásfejlesztés, vezetés és szervezés.
 • Felsőoktatási szakképzések: gazdálkodási és menedzsment, kereskedelem és marketing, pénzügy és számvitel, turizmus-vendéglátás.
 • Szakirányú továbbképzések: bizalmi vagyonkezelő specialista, bizalmi vagyonkezelő szakközgazdász, executive MBA - diplomáciai és nemzetközi szervezetek specialista, executive MBA menedzser, executive MBA szakközgazdász, felszámolási és vagyonfelügyeleti specialista, felszámolási és vagyonfelügyeleti szakközgazdász, idegennyelvi szakmai kommunikátor, protokoll és nemzetközi kapcsolatok, szakfordító, turizmus és utazásjog.

 

A Környezettudományi és Természetvédelmi Képzések Központ (MATE ENVI-NAT) látja el a környezettudománnyal és természeti értékeink védelmével is foglalkozó képzésekkel kapcsolatos feladatokat a Szent István Campuson az Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet, a Környezettudományi Intézet és a Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézet képzései vonatkozásában.

A MATE ENVI-NAT) virtuális képzési központ által kezelt képzések a következők:

 • Alapképzések: környezetmérnöki, mezőgazdasági vízgazdálkodási és környezettechnológiai mérnökitermészetvédelmi mérnöki, vadgazda mérnöki.
 • Mesterképzések: környezetgazdálkodási agrármérnöki, környezetmérnöki, mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki, ökotoxikológus, természetvédelmi mérnöki, vadgazda mérnöki.
 • Szakirányú továbbképzések: biológiai talajerő-gazdálkodási szakember, biológiai talajerő-gazdálkodási szakmérnök, hulladékkezelési és -hasznosítási szakmérnök, környezetvédelmi szakmérnök, mesterszintű vadgazdálkodási igazgatási szakirányító, mesterszintű vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök, precíziós mezőgazdasági szakmérnök, precíziós mezőgazdasági szaktanácsadó, szakképzett méhész, talajtani szakmérnöki, talajvédelmi szakelőadói, vadgazdálkodási igazgatási szakirányító, vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök.

 

A Műszaki és Informatikai Képzések Központ (MATE TECH-INFO) látja el a műszaki és informatika képzési területek képzéseivel kapcsolatos feladatokat a Szent István Campuson a Műszaki Intézet és az Üzleti Szabályozás és Információmenedzsment Intézet képzései vonatkozásában.

A MATE TECH-INFO virtuális képzési központ által kezelt képzések a következők:

 • Alapképzések: gépészmérnöki, mechatronikai mérnöki, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, műszaki menedzser.
 • Mesterképzések: agrár-műszaki rendszermérnök, gépészmérnöki, létesítménymérnöki, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, műszaki menedzser.
 • Szakirányú továbbképzések: energiagazdálkodási szakmérnök, energiagazdálkodási szaktanácsadó, fürdővezető szakember, fürdővezető szakmérnök, gépipari automatizálási szakember, gépipari automatizálási szakmérnök, létesítményenergetikai szakmérnök, létesítményfenntartó szakember, létesítményfenntartó szakmérnök, műszaki logisztikai szakmérnök, településüzemeltetési szakember, településüzemeltetési szakmérnök.

 

A Pedagógus és Bölcsészettudományi Képzések Központ (MATE PEDAGOGY) látja el a pedagógusképzés és bölcsészettudomány képzési területek képzéseivel kapcsolatos feladatokat a Szent István Campuson a Gazdaságtudományi Intézet, illetve a Szent István Campuson központtal nem rendelkező, de képzést indító Neveléstudományi Intézet képzései vonatkozásában.

A MATE PEDAGOGY virtuális képzési központ által kezelt képzések a következők:

 • Alapképzések: szakoktató.
 • Mesterképzések: tanári (agrármérnöktanár).
 • Szakirányú továbbképzések: közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga, pályaorientáció szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő.