Mezőgazdasági és Vízgazdálkodási Szakkollégium (Szarvas)

Mezőgazdasági és Vízgazdálkodási Szakkollégium (Szarvas)

Utolsó frissítés: 2024 február 14.

A szarvasi székhelyű Mezőgazdasági Vízgazdálkodási Szakkollégium a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem jogelőd intézménye a Szent István Egyetem, Agrár- és Gazdaságtudományi Kara által 2016-ban lett alapítva. Ma a MATE Környezettudományi Intézetén működő olyan szervezett, központilag támogatott tehetséggondozási rendszere, amely lehetőséget nyújt a hallgatók számára, hogy szakterületükön, érdeklődési területükön belül többlet ismeretanyagot szerezzenek, valamint a hallgatói támogatási rendszer adta lehetőségek segítségével kutatómunkát végezzenek.

Kitűzött célok:

 • az egyetemi hallgatók részére az egyetemi tanórákon túl szakmai és továbbképzési fórum biztosítása
 • a kutatásokban való hallgatói részvétel elősegítse
 • szakmai közösség létrehozása
 • az innovatív szakmai ismeretek, készségek elsajátítása, kapcsolatteremtés és az aktív közreműködés elősegítésére kutatói hálózatokban,
 • munkapiac számára vonzó készségek fejlesztése 
 • általános és szakirányú kurzusok által interdiszciplináris képzések biztosítása
 • a demokratikus magatartásforma elsajátítása 
 • együttes cselekvésen alapuló életforma elsajátítása

A szakkollégium szervezeti felépítése:

 • elnök - a közgyűlés által megválasztott hallgató
 • szakmai vezető - a közgyűlés által megválasztott oktató
 • titkár – a közgyűlés által megválasztott oktatást segítő személy

A közgyűlés a szakkollégium önkormányzatának legfőbb szerve, amely a szakkollégium összes tagjából és a szakmai vezetőből áll, aki hivatalból tagja a közgyűlésnek.
Jelenlegi Választmány:
Elnök: Veres Vanda, I évfolyamos mezőgazdasági mérnök hallgató
Szakmai vezető: Dr. Futó Zoltán, Öntözésfejlesztési és Meliorációs Tanszék tanszékvezető
Titkár: Csengeri Erzsébet, ÖMT tanszéki munkatárs

Szakkollégiumi jelentkezés módja: A jelentkezés űrlap segítségével történik, melyet a Felvételi Bizottság bírál el. A Felvételi Bizottság összetétele a szakkollégium elnöke, szakmai vezetője, valamint a titkár. 
Elérhetőségek:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/1852819824997981
E-mail: mezogazdasagi.szakkollegium@uni-mate.hu
Elnök: vandaveres2769@gmail.com