Szarvasi Képzési Hely

Menü megjelenítése

Bemutatkozás

Utolsó frissítés: 2023 február 22.

A Szarvasi Képzési Hely gyökerei egészen 1780-ig nyúlnak vissza, amikor Tessedik Sámuel Európában elsőként Szarvason kezdte meg a középfokú gyakorlati gazdasági képzését az általa alapított Gyakorlati Gazdasági Szorgalmatossági Iskolában, mely 1806-ig állt fenn.

A Földművelésügyi Minisztérium, felismerve a középfokú képzés hiányát 1927-ben alapította a "tessediki örökséget" is felvállalva a Magyar Királyi Tessedik Sámuel Középfokú Gazdasági Tanintézetet és Mezőgazdasági Szaktanácsadó Állomást. Innen datálható tehát - különböző szervezeti változások mellett is - a megszakítás nélküli mezőgazdasági szakemberképzés Szarvason. A főiskola az 1970-es évektől a Debreceni Egyetemhez tartozott egészen 2000-ig, amikor megalapításra került a Tessedik Sámuel Főiskola. A Tessedik Sámuel Főiskola 2009-ben integrálódott a Szent István Egyetembe, amely 2021. évtől átalakult, azóta és jelenleg is Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem néven működik tovább.

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szarvasi Képzési Helyén a Környezettudományi Intézet (KÖTI) és a Vidékfejlesztési és Fenntartható Gazdálkodás Intézet (VFGI) munkatársai végzik oktató-kutató munkájukat. A Szarvasi Képzési Hely legerőteljesebb képzései a klasszikus mezőgazdasági ismereteken kívül tartalmazzák a mezőgazdasági vízgazdálkodással és az öntözéssel kapcsolatos ismereteket is. A másik erőteljesen megjelenő képzésünk a vidékfejlesztési agrármérnök szak, amely mind alap-, mind mesterképzés formájában zajlik Szarvason. Ezen kívül igen jelentős felnőttképzésekkel jelenünk meg a felsőoktatási palettán, a környezettudományoktól egészen a vetőmag-gazdálkodásig, de természetesen az öntözés-vízgazdálkodás is megjelenik a képzéseinkben.

KÖTI Öntözésfejlesztési és Meliorációs Tanszék
A tanszék feladata a szakterületéhez kapcsolódó tárgyak oktatása, valamint magas szintű kutatási és szolgáltatási feladatok ellátása. A tanszék tágabb értelemben vett feladata a mezőgazdasági képzésekhez kapcsolódó öntözésfejlesztéssel, mezőgazdasági vízgazdálkodással, valamint meliorációs feladatokkal kapcsolatos szaktanácsadás, továbbképzések, oktatási és kutatási feladatok végrehajtása. Elsősorban a mezőgazdasági öntözési technológiák korszerűsítését szolgáló, víz- és energiatakarékos technológiai fejlesztésekkel, a klímaváltozás hatásait és a hazai vízhiányt mérséklő talajművelési és növénytermesztési technológiai kutatásokkal, a komplex melioráció kialakításának és kutatásának feladataival, a mikroöntözési technológiák fejlesztésének lehetőségeivel az agrárium területén, precíziós víz- és talajerő gazdálkodási, precíziós öntözési technológiai kutatásokkal, a mezőgazdasági vízgazdálkodással összefüggő, a hazai öntözésfejlesztést szolgáló kutatásokkal és egyéb agronómiai K+F+I feladataival foglalkozik.

VFGI Vidék- és Területfejlesztési Tanszék
A tanszék feladata a szakterületéhez kapcsolódó tárgyak oktatása, az ehhez kapcsolódó tudományos tevékenységek és kutatási feladatok ellátása. Vidékfejlesztési, agrárgazdasági, területfejlesztési, regionális gazdaságtani, projektmenedzsment témákkal foglalkozik elsősorban. Főbb kutatási tevékenységei közé tartozik a területi egyenlőtlenségek vizsgálata, a fenntartható vidék- és gazdaságfejlesztés. Célkitűzés, hogy a magyar vidék felzárkózási folyamatát a maga szakmai és tudományos eszközeivel és módszereivel elősegítse.

VFGI Idegennyelvi Tanszék
A tanszék feladata a képzéseken elvárt szaknyelvi ismeretek oktatása.