Agrár- és Élelmiszergazdasági Intézet

Agrár- és Élelmiszergazdasági Intézet

Tisztelt Érdeklődők, kedves Hallgatók!

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem keretein belül, 2021. november 1-én alakult meg az agrárgazdasági és agárpolitikai diszciplínát gondozó Agrár- és Élelmiszergazdasági Intézet, amely egyetemünk kiemelt céljaival összehangolva kezdte meg működését a magyar mező- és élelmiszergazdaság gazdasági vonatkozású területeinek oktatásával és kutatásával. Az Intézet kiemelt hangsúlyt fektet az európai színvonalú oktatási programok bevezetésére, ennek érdekében kínál angol és magyar nyelvű kurzusokat agrártudományi, élelmiszertudományi, társadalomtudományi, gazdaságtudományi és a mérnöki tudományokat is érintő képzési területeken. Oktatási programjait elsősorban alapképzés (BA, BSc), mesterképzés (MA, MSc), doktori (Ph.D.) képzés, szakirányú továbbképzés, valamint felnőtt- és továbbképzés formájában kínálja az európai és Európán kívüli hallgatóknak egyaránt. Az agrárgazdasági tématerületen gazdasági és üzleti modellezés, valamint a uniós és nemzetközi politikai irányok oktatása és kutatása a legfontosabb prioritás. Az általános mező- és élelmiszergazdasági üzemtan, illetve az egyes mezőgazdasági ágazatokhoz, szakágazatokhoz kapcsolódó vállalatgazdaságtani kérdések oktatása és kutatása is az intézet kulcsterületei közé tartozik. Az intézethez kapcsolódik továbbá a klímadaptáció, vagy a családi gazdaságok, farmgazdasági modellek oktatása, kutatása, valamint precíziós rendszerek költséghatékony használati rendszereinek beépítése az különböző oktatási kurzusokba.  Az agrárlogisztika, a kereskedelem és agrármarketing, a menedszment ismeretek, valamint a professzionális vezető képzés is az intézet magabiztosan oktatott és kutatott tudományterületei közé sorolható. Az intézet keretein belül, speciális igényeket szeretne kielégíteni a hazai és nemzetközi szabályozáshoz és a jogi feltételek ismereteinek oktatáshoz kapcsolódó szakmai team, illetve a mezőgazdasági adatok feldolgozásához és elemzéséhez kapcsolódó tanszéki kollektíva is. A modern felfogásban értelmezésre kerülő agrár- és élelmiszergazdasági szakterületen az intézet interdiszciplináris megközelítéssel alkotja, formálja programjait és speciális kutatócsoportjainak (Afrikai Élelmiszerpiacok Kutatócsoport, Arab Világ Élelmiszerpiacai Kutatócsoport, Ázsiai Élelmiszerpiacok Kutatócsoport) tevékenysége révén, kiemelten nyitott nemzetközi együttműködések kialakítására és hosszú távú gondozására.

Dr. Fogarassy Csaba

mb. igazgató

 

Az intézet felépítése


 

 

Oktatási tevékenység

Az Intézet BA/BSc, MA/MSc, PhD és más posztgraduális szinten kínál ismeretszerzési lehetőségeket magyar és angol nyelven egyaránt. Jelenleg 4 alapszakon (BA/BSc), 4 mesterszakon (MA/MSc), 2 felsőoktatási szakképzésen, számos szakirányú továbbképzésen át a Doktori Iskoláig bezárólag széles képzési palettát kínál a hallgatók számára.

Az intézet által gesztorált képzések

Felsőoktatási szakképzések:

 • Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzési szak 
 • Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzési szak

Alapképzések:

 • Emberi erőforrások alapképzési szak
 • Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak
 • Kereskedelem és marketing alapképzési szak
 • Nemzetközi tanulmányok alapképzési szak

Mesterképzések:

 • Ellátásilánc-menedzsment mesterképzési szak
 • Marketing mesterképzési szak
 • Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szak
 • Vezetés és szervezés mesterképzési szak

Szakirányú továbbképzések:

 • Executive MBA – diplomácia és nemzetközi szervezetek specialista szakirányú továbbképzési szak
 • Executive MBA menedzser szakirányú továbbképzési szak
 • Executive MBA szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak
 • Keresztény értékrendű vezetési szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak
 • Keresztény értékrendű vezető szakirányú továbbképzési szak
 • Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak
 • Felszámolási és vagyonfelügyeleti specialista szakirányú továbbképzési szak
 • Agrárközgazdász szakirányú továbbképzési szak
 • Bizalmi vagyonkezelő szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak
 • Bizalmi vagyonkezelő specialista szakirányú továbbképzési szak

Doktori Iskoláink:

 • Gazdaság- és Regionális Tudományi Doktori Iskola
 • Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola

Kutatási tevékenység

Intézetünk kutatási tevékenysége szorosan kapcsolódik a nemzetközi szervezetek, a hatályos kormányprogram és a MATE stratégiájának prioritásaihoz, de a gazdálkodó szervezetek igényeit is kielégíti. Fontos célkitűzésünk, hogy az oktatás a kutatás minél szorosabban kapcsolódjon egymáshoz és valamennyi oktatónak legyen jól meghatározott kutatási profilja. Ennek érdekében tanszékeinken aktív kutatási tevékenység folyik. Fontos célkitűzésünknek tartjuk, hogy az oktatás a kutatás minél szorosabban kapcsolódjon egymáshoz és valamennyi oktatónak legyen jól meghatározott kutatási profilja. Ennek érdekében minden tanszéken aktív kutatási tevékenység folyik. Büszkék vagyunk arra, hogy az Intézet különböző tanszékei szakterületük nemzetközi és hazai szinten széles körben elismert szakembereit tömörítik magukba, illetve olyan szellemi bázist képeznek, amely egy-egy területen a kutatás nemzetközi és hazai fősodrához kapcsolódik.

Főbb kutatási területeink a teljesség igénye nélkül:

A globális élelmezésbiztonsági hálózatok fejlesztése, a globális élelmiszerbiztonság javítása, és hazánk nemzetközi szerepvállalásának erősítésével hozzájárulva a nemzetközi kihívások kezeléséhez és az ENSZ Fenntartható Fejlődési Irányelveinek gyakorlati megvalósításához. A körforgásos bioökonómia fenntartható működésének megalapozása, valamint szervezés- és vezetéstudományi összefüggései. A fenntartható vidékfejlesztés és a KKV-k fenntartható menedzsmentje. A társadalmi-gazdasági folyamatok digitalizációjának hatása a munkavégzésre és a szolgáltatásokra. A Big Data rendszerek, adatbányászat, mesterséges intelligencia alkalmazása a gazdasági-társadalmi rendszerek elemzésében és optimalizálásában. A felsőoktatás átalakulása a digitalizáció korában, a hallgatói értékrend és attitűdök változása. Kutatási területeink továbbá az agrárökonómiai, agrárgazdasági és agrárpolitikai, gazdaságfejlesztési, továbbá az élelmiszerlánc, a hatékonyság és fenntarthatóság összefüggéseit vizsgáló kutatások mellett a neveléstudomány, életpálya tanácsadás, munkaerőpiac, humán erőforrás fejlesztés.

Intézeti kutatócsoportok:

 • Afrikai Élelmiszerpiacok Kutatócsoport
 • Arab Világ Élelmiszerpiacai Kutatócsoport
 • Ázsiai Élelmiszerpiacok Kutatócsoport
 • Bioökonómiai Kutatócsoport
 • Klíma Okos Mezőgazdaság Kutatócsoport
 • Agrár Munkaerőpiaci Kutatócsoport

 

Hazai és nemzetközi kapcsolatok

 • Christian Agricultural College The Netherlands
 • Climate Knowledge and Innovation Community (Climate KIC)
 • Cranfield Network
 • Czech University of Life Sciences
 • Debreceni Egyetem
 • Delft University of Technology, the Netherlands
 • Estonian University of Lifes Sciences
 • Forschungszentrum Jülich GmbH, Germany
 • French Alternative Energies and Atomic Energy Commission, France
 • French National Institute for Agricultural Research, France
 • Geisenheim University Germany
 • Helmholtz Centre Potsdam – GFZ German Research Centre for Geosciences, Germany
 • Humán Szakemberek Országos Szövetsége
 • Imperial College London, UK
 • IOWA State University Water Center, USA
 • Kent Business School
 • Kyambogo University
 • Lithuania Business University of Applied Sciences
 • Moscow Timiryazev Agricultural Academy
 • MTA Agrár-közgazdasági Tudományos Bizottság
 • MTA Agrártudományok Osztálya Agrár-közgazdasági Tudományos Bizottság
 • MTA Körforgásos Gazdaság Osztályközi Állandó Bizottsága
 • Murray State University USA
 • Nyitrai Mezőgazdasági Egyetem
 • Paris Institute of Technology, France
 • Potsdam Institute for Climate Impact Research, Germany
 • Pristina University
 • Reykjavik University
 • Swiss Federal Institute of Technology Zurich, Switzerland
 • Technical University of Berlin, Germany
 • Technical University of Darmstadt, Germany
 • Technical University of Munich, Germany
 • University of Milan
 • University of Newcastle upon Tyne
 • University of Primorska
 • University of Warsaw
 • Ural State Agrarian University
 • Utrecht University, the Netherlands
 • Wageningen University, the Netherlands
 • Webster University USA
 • Wroclaw Research Centre EIT+, Poland

 

Agrárgazdaságtani és Agrárpolitikai Tanszék

Az agrárgazdaságtani tématerületen a Tanszék elsősorban a gazdálkodás által felhasznált erőforrások, valamint a megtermelt áruk elosztásának és felhasználásának vizsgálatával foglalkozik. Az agrárgazdaságtan kiemelt szerepet játszik a fejlődés gazdaságtanában, a klímaváltozáshoz kapcsolódó adaptációs folyamatok kezelésében, ezért mind környezetvédelmi, mind fenntarthatósági szempontból körvonalaz olyan folyamatokat, amelyek nélkül sem a hazai, sem a nemzetközi gazdaságpolitikák nem tervezhetők. Az Unióban közel 10 millió mezőgazdasági üzem létezik, és megközelítőleg 22 millióan dolgoznak rendszeresen az agrárágazatban. Az európai gazdálkodók biztonságos és kiváló minőségű, egyszersmind megfizethető termékek rendkívül bőséges választékával látják el a lakosságot. Európa, köztük a magyar agrárium élelmiszertermékei és kulináris hagyományai világszerte nevezetesek, az EU az agrár-élelmiszeripari termékek egyik vezető termelője és nettó exportőre. Kivételes mezőgazdasági adottságainak köszönhetően képes arra, hogy kulcsszerepet töltsön be a világ élelmezésbiztonságának megteremtésében. A hazai agrárpolitikai is ugyanilyen fontos szerept tölt be a gazdaságpolitikán belül, a hazai agrárpolitikai döntések segítése, szektorális modellek és szakmai publikációk készítése, illetve az uniós és az unión kívüli agrárpolitikák feldolgozása az egyik legfontosabb oktatási és kutatási célja Tanszékünk kollektívájának. A Tanszék munkatársai aktív tagjai az Afrikai Élelmiszerpiacok Kutatócsoportnak, az Arab Világ Élelmiszerpiacai Kutatócsoportnak, valamint az Ázsiai Élelmiszerpiacok Kutatócsoportnak. A kollektíva kutatócsoportokban való szerepvállalásának elsődleges célja, hogy a nemzetközi oktatási programokhoz kapcsolódóan megfelelő inputok érkezzenek a kutatási programokhoz, ugyanakkor ezekbe a programokba mind a mester, mind a doktori képzésben résztvevő hallgatók könnyedén bekapcsolódhassanak.

Tanszékvezető: Dr. habil Fogarassy Csaba

egyetemi docens

2100 Gödöllő, Páter Károly út 1.

Főépület, II. emelet, 2025. szoba

Tel.: 06-28- 522-000/1900

E-mail: Fogarassy.Csaba@uni-mate.hu

 

Agrármenedzsment és Vezetéstudományi Tanszék

Az Agrármenedzsment és Vezetéstudományi Tanszék az Agrár- és Élelmiszergazdasági Intézet meghatározó szervezeti egysége. A Tanszék 1987-ben jött létre néhai Dr. Dinnyés János professzor emeritus vezetésével, aki a humánerőforrás-képzést Magyarországon megalapította. Dr. Nemes Ferenc, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a vezetéstudomány hazai úttörője 2008-ban indította el a Vezetés és szervezés szakot, mely a MATE képzéseinek élvonalába tartozó magas létszámmal bíró mesterszakja. A XXI. századi vezetőképzés érdeklődésnek középpontjában az ember áll, ezzel is megerősítve azt, hogy a szervezetek teljesítményét, fejlődési pályáját és a környezeti kihívásokra adott válaszait a vezetők és munkatársak kvalitásai döntően meghatározzák. A magyar mezőgazdaság és a közvetlenül hozzá kötődő iparágak versenyképességének és termelési hatékonyságának növelésének elengedhetetlen felétele a technológiai korszerűsítés, a képzett utánpótlás, és a felkészült vezetők léte is. Kollégáink az általános emberierőforrás-gazdálkodási funkciók, vezetési-szervezési területén végeznek oktatási és kutatási tevékenységet. A Tanszék tantárgyai az Egyetem minden képzési szintjén jelen vannak, több képzési helyen határon innen és túl, magyar és angol nyelven egyaránt. Kiemelten fontosnak tartjuk a gondozott tantárgyak folyamatos szakmai fejlesztését, az ahhoz kapcsolódó tananyagok elkészítését, valamint külsős szakemberek, vendégelőadók bevonását.  Törekszünk arra, hogy hallgatóinkkal a tanórákon kívül is együttműködjünk, konzulensként támogatjuk a témában érdeklődő hallgatók diplomamunkáját, bírálatát, TDK, OTDK konferenciákra történő felkészítését. Oktatóink aktív szerepet vállalnak hazai és nemzetközi szakmai szervezetek munkájában is (pl. Humán Szakemberek Országos Szövetsége, Cranfield Network), valamint trénerként, coachként, szervezetfejlesztési- és emberi erőforrás menedzsment tanácsadóként szerezett tapasztalataikkal erősítik képzéseink gyakorlatorientált oldalát.

Tanszékvezető: Dr. Szabó Katalin

egyetemi docens

2100 Gödöllő, Páter Károly út 1.

Főépület, IV. emelet 4018. szoba

Tel.: 06-28-522-000/3639

E-mail: Szabo.Katalin@uni-mate.hu

 

Nemzetközi-szabályozási és Gazdasági Jogi Tanszék

A különböző jogterületekkel kapcsolatos tudás egyike a legnehezebb, legkomplexebb, ugyanakkor a mindennapokban legjobban hasznosítható ismeretanyagnak. A Nemzetközi Szabályozás és Gazdasági Jogi Tanszék által oktatott tárgyak a MATE minden képzési szintjét átszövik. Oktatói feladatokat látunk el a különböző gazdasági jellegű szakokon, valamint a gépész- és agrármérnök-képzésben a MATE Szent István Campusán kívül az Egyetem összes campusán. A Tanszék munkatársai közreműködnek a határon túli képzési helyek által gondozott jogi tantárgyak oktatásában is. Az oktatott jogi ismeretek szintjének, tartalmának és módszerének meghatározásakor elsődleges szempont az, hogy a gazdasági élet valamely területén dolgozó szakember érezze a jogi tudás fontosságát, képes legyen jogi szempontok mérlegelésére, valamint a jogszabályok változásának követésére. A Tanszék a különböző jogintézmények bemutatásán túl a jogalkalmazási gyakorlatra is nagy hangsúlyt fektet, mellyel az elméleti oktatás mellett a gyakorlatorientált képzést is előtérbe helyezi. Tanszékünk az üzleti élet különböző területei (társasági jog, kötelmi jog, munka és társadalombiztosítási jog, szellemi alkotások joga, verseny- és reklámjog) mellett oktatja a közigazgatási jog általános kérdéseit, valamint az agrárviszonyok jogi szabályozásának leglényegesebb területeit is /földjogi ismeretek, a mezőgazdasági vállalkozások specialitásai, környezetvédelem/. A Tanszék munkatársai angol nyelven is végeznek oktatási tevékenységet, különösen az üzleti élet /Business Law/ és környezetvédelem /Environmental Law, Water Policy/ területéhez kapcsolódó jogi tárgyak tekintetében. A Tanszék, a szakhoz tartozó jogi tárgyak oktatása mellett koordinálja a Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú továbbképzési szakot. Tudományos tevékenységünk legfontosabb témái a vállalkozások, a mezőgazdaságban működő gazdasági társaságok és szövetkezetek szabályozásának, valamint a földtulajdon- és használat jogszabályi rendezésének kutatása. E témakörökben több szakkönyv, konferencia kiadvány és szakcikk is megjelent, illetve a Tanszék oktatói az egyetemi jegyzetek megírására is nagy hangsúlyt helyeznek. Az előadásokon megszerzett ismeretek bővítése, gyakorlati tapasztalatok szerzése céljából a Tanszék számos külön programot biztosít.  A tavaszi félév kiemelt rendezvénye a „Gazdaság és jog” című workshop és hallgatói konferencia, az őszi szemeszterben pedig „Te is legyél JogÁsz” címmel jogesetmegoldó verseny kerül megszervezésre. A fentieken kívül a Tanszék minden évben szervez szakmai látogatásokat, amelynek keretében a hallgatók betekintést nyerhetnek az Országgyűlés, a bíróságok és a büntetés-végrehajtási intézetek működésébe.

Tanszékvezető: Dr. Szira Zoltán

egyetemi docens

2100 Gödöllő, Páter Károly út 1.

Főépület, II. emelet, 2111. szoba

Tel.: 06-28- 522-000/1842

E-mail: Szira.Zoltan@uni-mate.hu

 

Agrárlogisztika, Kereskedelem és Marketing Tanszék

A modern gazdasági környezet számos menedzsment kihívás elé állítja a mezőgazdasági, élelmiszerpari és más vállalatok vezetőit, irányítóit, döntéshozóit és menedzsereit. Az elmúlt két évtizedben a fejlett országok globális érték-láncait vizsgálva láthatjuk, hogy a fejlődés a versengő ökonómiai gazdaságosságról, mindinkább a komplex együttműködési rendszerek irányába mutat, a komplex ellátási-láncokra, testre szabott igényekre fokuszáló, integrált tőkehatékonyságra és együttműködési rendszerekre alapozott, hatékonyabb és fenntarthatóbb, ökotudatos gazdálkodási irányokba. Az értékláncainkat valósággal forradalmasítják a testreszabott igények és a „karcsúsítás”. Tanszékünk célja, hogy a mai dinamikus és turbulensen változó világunkban olyan ismereteket nyújtson, amellyel a leendő szakértők, értőleg és kreatívan tudjanak az ún. „teljes rendszer” számára is versenyelőnyöket generálni. A töretlenül fejlődő marketingtudományok mellett, dinamikusan fejlődik és felzárkózik a logisztika tudománya, mely az informatika segítségével egészen új minőséget generál a fogyasztók és a mindennapi operációk számára. A hagyományos termelési szemléletet felváltja a stratégiai gondolkodás, a folyamat- és rendszerszemlélet, melyben a logisztika az értékteremtés új nézőpontját testesíti meg, a fogyasztói igénykielégítés és a vevőkiszolgálási színvonal összekapcsolásával.  A marketing a piaci információ feltérképezésével és áramoltatásával, a logisztika a fizikai anyag és értékáramlás biztosításával fog össze, mindezek érdekében. Egyetemünkön mind a marketing, mind a logisztika oktatás, mintegy negyed évszázados múltra tekint vissza, kiegyensúlyozott helyet szánva az oktatásnak, a kutatásnak és a szaktanácsadásnak, melyet felsőoktatási szakképzésen, alapképzési és mesterképzési szinteken is ajánlunk Önnek, melyet akár PhD-n is folytathat. Tanszékünk küldetése, hogy a nemzetközi trendeknek megfelelő színvonalú elméleti ismeretek átadása mellett, kollégáink nemzetközi tapasztalatai és kutatói, oktatói együttműködései is hasznosuljanak (Webster University USA, Murray State University USA, Christian Agricutural College The Netherlands, Geisenheim University Germany). A megszerzett szakmai rangot és elismerést megőrizve, a mai kor, informatika eszközrendszerét (IoT, ipar 4.0), korszerű lehetőségeit kihasználva igyekszünk mindezt továbbfejleszteni. Alumni hallgatóink kapcsolati hálóját felhasználva, az elmélet és gyakorlat közé hidat verve bővítjük a tanszéken folyó kutatási és fejlesztési lehetőségeket.

Tanszékvezető: Dr. Gyenge Balázs

egyetemi docens

2100 Gödöllő, Páter Károly út 1.

Főépület, II. emelet, 2032. szoba

Tel.: 06-28- 522-000/2014

E-mail: Gyenge.Balazs@uni-mate.hu

 

Közgazdaságtani és Természeti Erőforrások Tanszék

A Közgazdasági és Természeti Erőforrások Tanszék az Agrár- és Élelmiszergazdasági Intézet egysége, mely 2021-ben jött létre. A tanszék oktatási profilja sokszínű, ugyanakkor elsősorban az alapozó képzésben van kiemelkedő szerepe, így fontosnak tartjuk, hogy tárgyainkon keresztül minél magasabb szintű elméleti alapot biztosítsunk hallgatóink számára a későbbi tanulmányaikhoz, illetve a gyakorlati tevékenységükhöz. A tantárgyaink között vannak kötelező jellegűek, valamint szabadon választható tárgyak egyaránt. Célunk, hogy oktatási tevékenységünkkel növeljük a hallgatók gazdasági ismereteit, bemutatva számukra azokat a mikro- és makroökonómiai összefüggéseket, melyek segítséget jelentenek majd számukra a gazdasági életben való eligazodásban. Tesszük mindezt nemcsak hazai, hanem nemzetközi kitekintésben is, megteremtve annak a lehetőségét, hogy megismerjék a nemzetközi tendenciákat, trendeket. A tanszék oktatási tevékenységének részét képezi a természeti erőforrások gazdasági értékelése, felhasználása – annak korlátaival együtt, mely minden gazdasági tevékenység alapját jelenti. Az alapszintű képzések mellett természetesen a mesterképzés és a doktorképzés tantárgyainak oktatásában is részt veszünk magyar és angol nyelven egyaránt és ennek megfelelően folyamatosan fejlesztjük a tananyagainkat, annak érdekében, hogy hallgatóink mindenkor és mindenhol versenyképesek lehessenek a későbbiekben. A tanszék munkatársai szerteágazó kutatótevékenységet folytatnak, melyek elsősorban az intézeten belül működő kutatói közösségekhez kapcsolódnak a tudományterületek igen széles palettáján - a gazdasági növekedés, munkaerőpiaci tendenciák, fenntartható fejlődés, természeti erőforrások hasznosítása, földértékelés és földhasználat változásai kérdésköreiben. Kutatási eredményeinket folyamatosan publikáljuk mind hazai, mind nemzetközi folyóiratokban, továbbá rendszeresen részt veszünk a területet érintő konferenciákon. A tanszék számára nagyon fontos a tehetséggondozás is, így hallgatóinkat is szeretettel várjuk, hogy kapcsolódjanak be a tanszék tudományos munkájába: számos szak-, diploma- és TDK-dolgozati témát kínálunk azoknak, akik tanszékünk valamely oktatóját választják témavezetőnek, illetve akik részt kívánnak venni a közös műhelymunkában. A tanszék jelentős szerepet vállal a Nyitrai Mezőgazdasági Egyetemmel közösen szervezett VUA YOUTH konferencia szervezésében és lebonyolításában már évek óta, mely lehetőséget teremt, mind a hazai, mind a nemzetközi hallgatók számára, hogy bemutassák kutatási tevékenységüket. Hazai és nemzetközi kapcsolatok: a tanszék oktatói rendszeresen részt vesznek hazai és nemzetközi rendezvényeken, melyek lehetőséget teremtenek az ismeretek bővítésére. A szakterület hazai képviselőivel szinte napi kapcsolatban vagyunk, igyekezve felhasználni, megismerni tapasztalataikat, beépítve azokat az oktatási anyagainkba. A külföldi kapcsolataink elsősorban az európai országokra irányulnak – Szlovákia, Lengyelország, Csehország, Litvánia, Ausztria, Belgium –, de számos alkalommal érkezik vendégelőadó Dél Afrikából, Malajziából és az Egyesült Államokból is. Természetesen ez azt is jelenti, hogy oktatóink is rendszeresen tartanak előadásokat meghívott előadóként ezekben az országokban.

Tanszékvezető: Prof. Dr. Magda Róbert

egyetemi tanár

2100 Gödöllő, Páter Károly út 1.

Főépület, II. emelet, 2049. szoba

Tel.: 06-28- 522-000/1955

E-mail: Magda.Robert@uni-mate.hu

 

Mezőgazdasági Adatfeldolgozási és Adatelemzési Tanszék

A Mezőgazdasági Adatfeldolgozási és Adatelemzési Tanszék egy újonnan alapított tanszék, amely a MATE Gödöllői és Kaposvári Campusán dolgozó kollégákból áll. Kollégáink széleskörű kapcsolatokkal rendelkeznek számos hazai felsőoktatási intézményben, illetve kutatóközpontban (AKI, ELKH KRTK). Kollégáink kiterjedt kapcsolatrendszere van, különböző Európai egyetemekkel (Czech University of Life Sciences, Estonian University of Lifes Sciences, University of Newcastle upon Tyne, Kent Business School, University of Milan, University of Warsaw, University of Primorska, Lithuania Business University of Applied Sciences, Ural State Agrarian University, Moscow Timiryazev Agricultural Academy)  és kutatóintézetekkel (IAMO, INRAE, LUKE).  A Tanszék munkatársai aktívan részt vesznek a kutatás módszertan és kvantitatív módszerek oktatásában az alapszaktól a doktori iskolák szintjéig. Ezenkívül oktatnak pénzügyi és menedzsment tárgyakat is. A tanszék kutató munkája átfogja az kvantitatív módszerek elméleti és gyakorlati alkalmazásait, az agrárgazdaságtan hagyományos témáit (agrár- és vidékpolitikai programok elemzése, termelékenység technikai hatékonyság az élelmiszergazdaságban, nemzetközi agrárkereskedelem), a regionális gazdaságtan különböző kérdéseit (agglomeráció az élelmiszergazdaságban, regionális egyenlőtlenségek gazdasági és társadalmi aspektusai) és a felsőoktatás problémáit.

Tanszékvezető: Prof. Dr. Fertő Imre

egyetemi tanár

2100 Gödöllő, Páter Károly út 1.

Főépület, II. emelet, 2021. szoba

Tel.: 06-28-522-000/2025

E-mail: Ferto.Imre@uni-mate.hu

 

Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Vállalati Gazdaságtan Tanszék

A Tanszék alapvető célja, hogy a mezőgazdasági és élelmiszerpari vállalatgazdasági összefüggésekre fókuszáló oktató, kutató, és fejlesztő munkájával hozzájáruljon az élelmiszer-ellátó hálózatok modernizációjához, a körkörös, fenntartható és versenyképes termékelőállító rendszerek létrejöttéhez és fejlődéséhez. Arra törekszünk, hogy a legkorszerűbb nemzetközi és hazai elemzési és kutatási módszerekre alapozva komplex képet nyújtsunk hallgatóinknak a mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozások, mint nyílt, dinamikus rendszerek működéséről, globális, európai és magyarországi jellemzőiről, bemutatva a fejlődés általános és különös tendenciáinak dialektikus összhangját, figyelembe véve az eltérő profilból, méretből és tulajdonformákból adódó sajátosságokat. A versenyszférával kialakított széleskörű szakmai kapcsolati háló erősítésével és bővítésével, szorosan együttműködve az egykori hallgatóinkat tömörítő, a kelet-közép európai élelmiszergazdaság egészét átfogó alumni rendszerrel, a tudományos diákköri mozgalommal és a szakkollégiumokkal hallgatóink számára lehetőség adódik a Tanszéken folyó kutatási és fejlesztési feladatok megoldásában történő részvételre. Kiemelkedően fontosnak tartjuk a legkorszerűbb, mesterséges intelligencián alapuló, nagy adattömegek felhasználására épülő elemzési és döntéselőkészítési rendszerek oktatását és fejlesztését, oktató-és kutatómunkánkban az ember-gazdaság-környezet hármas egységének következetes érvényesítését. Célkitűzésünk, hogy a Tanszék az Európai agrárgazdasági kutatás egyik meghatározó központjává váljék, melynek oktatómunkája átfogja a szakmai életút egészét, kutatási eredményei pedig hozzájárulnak a globális Fenntartható Fejlődési Célok eléréséhez, a magyar mezőgazdaság, élelmiszeripar versenyképességének javításához, a bőséges és biztonságos élelmiszer-ellátás megvalósításához.

Tanszékvezető: Prof. Dr. Lakner Zoltán Károly

egyetemi tanár

2100 Gödöllő, Páter Károly út 1.

Főépület, II. emelet, 2106

1118 Budapest, Villányi u. 29-43.

G épület, I. emelet 111.

Tel.: 06-1-305-7260

E-mail: Lakner.Zoltan.Karoly@uni-mate.hu

 

Szolgáltatások

Az Intézet szolgáltatási tevékenysége két nagy területre bomlik. Oktatás különböző szakokon, angol és magyar nyelven, határon túli oktatás és multidiszciplináris kutatás. Egyrészt sokoldalú tudástranszfer tevékenységet végzünk, mindenekelőtt a szakirányú továbbképzési szakok területén. Ebben szorosan együttműködünk a MATE más intézeteivel, pl. a szaktanácsadási központtal, a klímavédelem és az energianövények termeléséhez kapcsolódóan, a Növénytermesztési-tudományok Intézettel és a Műszaki Intézettel, a szőlő- és borgazdasági szakmérnök/szaktanácsadó szakirányú továbbképzésben a Szőlészeti és Borászati Intézettel, a Csokoládé-, kávé, -teakészítő mester szakirányú képzésben az Élelmiszertudományi és Technológiai Intézettel. Így lehetőség van arra, hogy a kutató munkánk során megszerzett ismereteket továbbadjuk a gyakorlatban dolgozó szakemberek számára. Szolgáltatási tevékenységünk másik része a vállalati stratégiai tervezés, illetve a vállalati funkcionális részstratégiákat megalapozó munka. Őszintén reméljük, hogy a következő években sikerül olyan belső érdekeltségi rendszert kidolgozni az egyetemen, mely a korábbinál nagyobb mértékben ösztönzi munkatársainkat arra, hogy az egyes vállalatoknál végzett stratégiai tervezési tevékenységüket minél nagyobb arányban az egyetem keretein belül végezzék. Szaktanácsadási profilunk bővítése során tudatosan törekszünk arra, hogy a piacon is minél nagyobb arányban értékesíthessük a Big Data rendszerekhez és a korszerű adatelemzési módszerekhez kapcsolódó speciális ismereteinket. Közreműködünk vállalati fejlesztési pályázatok elkészítésében, vállalatok gazdasági átvilágításában, vállalatértékelésben, üzleti terv készítésben, piackutatásban, valamint dolgozói elégedettségi vizsgálat előkészítésében és értékelésében.

 

 

Elérhetőségek

Az Intézet vezetése:

 

Intézetigazgató:

Dr. Fogarassy Csaba

egyetemi docens

Főépület, II emelet, 2025 szoba

Tel.: 06-28-522-000/1900

Mobil: 06-30-119-7456

E-mail: igazgato.agi@uni-mate.hu

 

Oktatási intézetigazgató-helyettes:

Naárné Dr. Tóth Zsuzsanna Éva

egyetemi docens

Főépület, II. emelet, 2031 szoba

Tel.: 06-28-522-000/1908

E-mail: Naarne.Toth.Zsuzsanna.Eva@uni-mate.hu

 

Kutatási- és Pályázati Koordinációért felelős intézetigazgató-helyettes:

Dr. Szabó Katalin

egyetemi docens

Főépület, II. emelet, 2031. szoba 

Tel.: 06. 28-522-000/1908

E-mail: Szabo.Katalin@uni-mate.hu

 

Az Intézeti Titkárság munkatársai:

 

Katona Lászlóné

titkárságvezető

Főépület, II. emelet, 2026. szoba

Tel.: 06-28-522-000/1900

E-mail: Katona.Laszlone@uni-mate.hu

 

Gréczi Gyuláné

ügyintéző

Főépület, II. emelet, 2026. szoba

Tel.: 06-28-522-000/1908

E-mail: Greczi.Gyulane@uni-mate.hu

 

Kovácsné Tóth Katalin

ügyintéző

Keszthely, Deák Ferenc u. 16.

A épület, 215. szoba

Tel.: 06-83-545-166

E-mail: Kovacsne.Toth.Katalin@uni-mate.hu

 

Lukács Attiláné

hivatalsegéd

Főépület, II. emelet, 2026. szoba

Tel.: 06-28-522-000/1908

E-mail: Lukacs.Attilane@uni-mate.hu

 

Császárné Nagy Zsuzsanna

hivatalsegéd

Budapest, Villányi u. 29-43.

G épület, I. emelet

E-mail.: Csaszarne.Nagy.Zsuzsanna@uni-mate.hu