Vadászati Szakkollégium

Vadászati Szakkollégium

Utolsó frissítés: 2021 szeptember 14.

A Gödöllői Vadászati Szakkollégium diákszervezet lassan egy évtizedes múltra tekint vissza. 2001 tavaszán egy gödöllői szalonkázás során, Galbavi József hivatásos vadász indítványozására vetődött fel egy olyan szervezet életrehívása, mely összefogja a vadászó egyetemistákat. Hajas Péter Pál, Kemény Ákos, Lázár Viktor és társainak szervezésében megalakult a Szalonka kör, mely nem sokkal később a Gödöllői Vadászati Szakkollégium nevet vette fel, de jelképének meghagyta az „úri madarat” azaz az erdei szalonkát. Szintén az alapítók és a Gödöllői Vadászati Szakkollégium nevéhez kötődik az Egyetemisták és Főiskolások Országos Vadászati Vetélkedőjének megszervezése. A szakkollégium, hogy a diákság érdeklődése megmaradjon, növekedjen e nemes mesterség iránt, 2009-ben szerveződött újjá Dévai Atilla vezetésével és azóta is folyamatosan fejlődik.

A Gödöllői Vadászati Szakkollégium céljainak tekinti, a szakmai alapok átadását, a szakavatott szem látókörének szélesítését, a magyar vadászetikai hagyományok megőrzését, ápolását, továbbadását, mind a hazai, mind külföldi szakirányú szervezetekkel való kapcsolat felvételét, javítását és megtartását. Az előadókkal való megismerkedésre, szakmai kapcsolatok létesítésére, elméleti tapasztalatok gyakorlatban való elsajátítására programjaink adnak lehetőséget.

Programjaink megpróbálják átfogni a Magyar vadászati kultúrkört és mindennemű elméleti és gyakorlati lehetőséget megadni a tagjainknak hogy elméleti tudásuk bővítsék és azt gyakorlatban is próbára tehessék. A vadászetikai előadás-gyakorlati programoktól elkezdve a vadászkürtoktatáson, tanvadászatokon át a les építésig bezárólag tervezünk és szervezünk programokat (pl.: retrieveres vizimunka terepi bemutató, agarász bemutató, terepi nyúl becslés, előadás vadász íróinkról, szarvasbőgés-vadhívás, részvétel a Gödöllői Vadásznapon, vadászíjász oktatás stb...).