Köszöntő

Köszöntő

Tisztelt Látogatónk, kedves Vendégünk!

A Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem Szent István Campus Főigazgatóság nevében szeretettel és tisztelettel köszöntjük campusunkon.

A MATE Szent István Campusa hazánk legnagyobb agrár-, környezettudományi-, vidékfejlesztési-, agrárgazdasági- és műszaki területen képzést folytató felsőoktatási egysége. A gödöllői agrárképzés közel 70 éves múltra tekint vissza: a Magyar Agrártudományi Egyetem Agronómiai-, Állattenyésztési-, Agrárközgazdasági- és Gépesítési Karai 1950-től több lépésben költöztek Gödöllőre, majd 1957-ben egyesültek Gödöllői Agrártudományi Egyetem néven. A 2021. február elsejével létrejött Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent István Campusa ennek a korábbi egyesülésnek méltó utóda, amely az új egyetem 5 campusa közül hallgatói és alkalmazotti létszámát tekintve is a legnagyobb. Központja Gödöllő, de adminisztrációs irányítása alatt dolgozik a Szarvasi Képzési Hely is.

A Szent István Campus küldetése, hogy képzési programjaival, kutatási eredményeivel és szaktanácsadási munkájával hozzájáruljon egy új típusú, a természeti erőforrások fenntartható hasznosításán alapuló virágzó mezőgazdasággal rendelkező, minden gazdasági- és tudományterületen fejlődő Magyarország kialakulásához.

Munkánk az egészséges és biztonságos élelmiszerek előállítása és ezek műszaki, gazdasági és társadalomtudományi feltételeinek megteremtése közben megőrzi a természet és az ember alkotta környezetünk értékeit: az élővilágot - benne vadászható, halászható és védett fajainkat -, az ivóvizet, a talajt, a levegőt, a tájat, azaz azokat az agrárökológia rendszereket, amiket az ember a mezőgazdasági termelés során alakított ki, de nem csak hasznosítási, hanem természeti értékeket is jelentenek. Küldetésünk, hogy részt vállaljunk a jövőben is élhető környezet megteremtésében és megőrzésében, figyelembe véve az agrár-környezetgazdálkodás, a vidék- és területfejlesztés, a természetvédelem, a vadgazdálkodás, valamint a műszaki és társadalmi elvárások szempontjait is. Mindezt úgy, hogy nem hagyjuk figyelmen kívül az életminőség javítását, a versenyképesség növelését, az élelmiszer- és jövedelemtermelés feladatait sem.

Az agrárképzések területén a legszélesebb szakkínálattal, az egyetemi képzési szintek mindegyikén (alap- és mesterszakon, angol és magyar nyelvű képzéseken, szakirányú szakokon és doktori képzésen) várjuk a hallgatókat, akiket tudományos minősítéssel rendelkező oktató-kutató kollégák oktatnak. Kutatási programjaink keretében hallgatóink akadémikusainkkal és nagydoktorainkkal dolgozhatnak közös projekteken és később publikációkon. Környezettudatos, nyitott gondolkodású és idegen nyelveket beszélő, új értékeket előállító agrárértelmiség képzésre szerződünk hallgatóinkkal.

Az elvárások komolyak, melyeknek megfelelni csak és kizárólag úgy tudunk, ha mindenki nap mint nap azért dolgozik, hogy campusunk növekedjen tudásban, tapasztalatban és eredményekben egyaránt. Az egyetem keretében létrejött 20 intézetből 10 intézet központja a campushoz köthető, további 4 intézetnek van tanszéki szintű beágyazottsága a campuson, amelyek az oktatási, kutatás-fejlesztési, innovációs és szaktanácsadási feladatok területén adnak állandó feladatot az itt dolgozóknak és tanulóknak.

A jövő hatalmas változásokat fog hozni egyetemünkön infrastrukturálisan és oktatás-kutatásban egyaránt. Rövidesen elkezdődnek az új campus épület tervezési, majd kivitelezési munkálatai, és rövid távon - 5 éven belül – egy modern, a jelenkor és remélhetőleg a jövő igényeinek is megfelelő épületben tanulhatnak hallgatóink, dolgozhatnak kollégáink. Ezzel a megújulással párhuzamosan a tantervi reform is elkezdődött, a kor igényeinek megfelelő tartalom és oktatástechnika került kidolgozásra és egyben bevezetésre a 2021 szeptemberében kezdődött tanévben.  

Valljuk, hogy a minőségi agrároktatás alapja az együttműködés, hogy Mindenki, aki ezért tenni és cselekedni akar és kíván, járuljon hozzá az egyetem és a campus fejlesztéséhez. Ehhez kérjük segítségüket és hozzájárulásukat, és invitáljuk Önöket: saját szemükkel lássák és tapasztalják fejlődésünket és fejlesztéseinket. Látogassanak meg minket, ismerjék meg kutatásainkat, jelentkezzenek képzéseinkre, hogy a jövőt együtt építhessük!