Festetics Imre Mezőgazdasági Biotechnológiai Szakkollégium

Festetics Imre Mezőgazdasági Biotechnológiai Szakkollégium

Utolsó frissítés: 2021 szeptember 14.

A Festetics Imre Mezőgazdasági Biotechnológia Szakkollégium a Festetics Imre Molekuláris Biológia Diákkör tevékenységét folytatja. A névadó Festetics Imre a magyar mezőgazdasági oktatás történetében kiemelkedő Gorgikont megszervező Festetics György testvére volt. A főúri család birtokain már a XIX. század első felében európai színvonalú törzskönyveket vezettek. Az Országos Levéltárban megtalálhatóak azok a juh- és lótenyésztési, méhészeti, növénytermesztési, növényhonosítási kísérletekről szóló feljegyzések, amelyek alapján Festetics Imre 1819-ben megjelentette „a természet genetikai törvényeiről” (Genetische Gezetze der Natur) kialakított nézeteit. A „genetische” szó alkalmazása azért meglepő, mert az öröklődéssel foglalkozó tudományterületet csak majdnem 100 évvel később nevezték el genetikának, a többi következtetése meg azért, mert Mendelt évtizedekkel megelőzve leírta például a hasadás törvényét: „a nagyszülők azon tulajdonságai, amelyek különböznek utódaik tulajdonságaitól, ismét megjelennek a következő nemzedékekben”. Festetics Imre megfigyelései a saját korában nem keltettek visszhangot, csak 1988-ban születésének 225-ik évfordulója alkalmából olvashattunk magyar nyelven először Szabó T. Attila és Pozsik Lajos cikkében arról, hogy a magyar genetika születése Festetics Imre nevéhez fűződik.

A Genetika és Biotechnológiai Intézet hivatásának tekinti, hogy a genetika, mezőgazdasági biotechnológia tudomány és a kapcsolódó tudományterületek eredményeit, felfedezéseit, alkalmazási lehetőségeit necsak az egyetemi órákon a hallgatókkal, hanem más fórumokon is minél szélesebb körben ismertesse. Ilyen lehetőséget jelentenek a MATE szakkollégiumok is, amelyeken más szakok hallgatói is résztvehetnek.

A Festetics Imre Molekuláris Biológia Diákkör több éven keresztül működött Dr. Galli Zsolt szervezésében, aki először PhD hllgatóként, majd az intézet munkatársaként, elismert kutatókat, doktorandusz hallgatókat hívott meg a kollégiumba előadásokat tartani. Változatos módszertani, elméleti témákról, aktuális kutatási eredményekről szóltak ezek a bemutatkozások. Álljon itt néhány cím a teljesség igénye nélkül a tematikai gazdagság illusztrálásra:

  • Cukorbeteg növények előállítása egy szignálmetabolit segítségével
  • Stressztényezők vizsgálata gabonafélék mikrospóra tenyészetében
  • Kazein-típusok gyakorisági értékének vizsgálata tejelő magyar kecskefajták populációiban
  • A kígyómérgek hatásmechanizmusa molekuláris alapon
  • Paprika géntérképezés
  • Transzgénikus állatok előállítása
  • Pozícionális klónozás
  • Archeogenetika
  • Markergén-mentes növénytranszformáció